ผลงานสอนที่ผ่านมา

      ครูเบียร์เริ่มสอนครั้งแรก ตอนเป็นนักศึกษาวิศวะชั้นปี 3 เวลาต่อมาลูกศิษย์เกือบทุกคนมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น ทำให้เด็กๆและผู้ปกครองแนะนำบอกต่อกันมา ด้วยเทคนิคการสอนของครูเบียร์ที่พูดกระชับและตรงประเด็น สามารถสอนเนื้อหาที่ยากซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยง่าย เป็นที่ยอมรับจากเด็กและผู้ปกครองทั่วไป และมีลูกศิษย์จากโรงเรียนชื่อดังต่างๆ หลายคนสอบได้คะแนนคณิตศาสตร์สูงสุดของชั้น ( Top ชั้น ) ,ได้ผลการเรียนดีเยี่ยมของโรงเรียน ( ได้เกรดเฉลี่ย4.00) สอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จและสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำมาแล้วมากมาย

 

นายพูนพิชญา ปัณฑิตานนท์
สวนกุหลาบวิทยาลัย, BBA ธรรมศาสตร์ 2011 Global IRC Asia Pacific Regional Champion

 

นายพูนพัฒนันท์ ปัณฑิตานนท์
สวนกุหลาบวิทยาลัย,รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

 

นาย จิฏิณ เข็มวงศ์
Gifted เทพศิรินทร์ ติดวิศวะ 5 สถาบัน
คือ จุฬา ธรรมศาสตร์ ลาดกระบัง เกษตรศาสตร์ และ ศิลปากร

 

นางสาวอริสา วงศ์วานวัฒนา
เตรียมอุดมศึกษา, แพทยศาสตร์

 

ศิรดา เจริญพันทวีสิน
Top ชั้นวิชาคณิตศาสตร์ 3 ปีซ้อนตั้งแต่ ม.3-ม.5 ราชินีบน
ได้รับทุนศรีตรังทอง ให้ศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันอับสอง

 

กัลย์สุดา โอฬารกิจไพบูลย์
Top ชั้นวิชาคณิตศาสตร์ 3 ปีซ้อนตั้งแต่ ม.3-ม.5 ราชินีบน
สอบติดคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

น้องส้มลูกศิษย์คนเก่งประสบความสำเร็จ
อีก 1 คน สอบติดอันดับ1 นิติศาสตร์ จุฬาฯ และอีกหลายคณะรวมกันถึง 6 อันดับปลื้มใจจริง

 

ลีน่า กิจเจริญ
สอบติดคณะสถาปัตย์ Inter จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นันทนัช ปิยะอักษรศักดิ์
รุ่นพี่แบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ ในทุกๆด้านทั้ง ความขยัน อดทน มีเป้าหมายในชีวิต เรียบร้อย สุภาพ อ่อนหวาน กตัญญูกตเวที เป็นศิษย์อีกคนหนึ่งที่พี่เบียร์ภูมิใจมากๆ เกรดเฉลี่ย 4.00 EP.
โยธิน สอบได้ทุน ASEAN Scholarships 2014 ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์

 

น้อง Pim EP. โยธิน คว้าเกรด 4.00 วิชา Math ทุกเทอม
สอบ ม3.สอบเข้า ม.4 ติด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


Powered by MakeWebEasy.com