สถาบันสอนคณิตศาสตร์ อ.เศรษฐศิษฐ์ (MKB) ได้รวบรวม ข้อสอบ O-NET , ข้อสอบ TEDET , ข้อสอบ สสวท
เพื่อให้น้องๆได้รับความสะดวกในการเรียนรู้ โดยทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสอบจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ
 
เอกสารการสมัครเรียน คอร์สเทอมมีนาคม - เมษายน 2562 (Summer) ใบลงทะเบียนเรียน  ดาวโหลดที่นี่

คณิตศาสตร์

1.สมบัติของจำนวนนับ                   คลิก
2.เลขยกกำลัง                                คลิก
3.จำนวนจริง                                   คลิก
4.พหุนาม                                       คลิก
5.สมการกำลังสอง                         คลิก
6.ทฤษฎีพีทาโกรัส                         คลิก
7.พื้นฐานทางเรขาคณิตศาสตร์      คลิก
8.รูปสี่เหลี่ยม                                  คลิก
9.เซต                                             คลิก
10.เลขโรมัน                                   คลิก
11.สูตรคณิตศาสตร์                        คลิก

ภาษาอังกฤษ 
 
สรุป Tense                                 ดาวโหลด
vocabulary ม.ต้น แบบฝึก         ดาวโหลด
vocabulary ม.ปลาย แบบฝึก     ดาวโหล
image
วิทยาศาสตร์
 
ระบบนิเวศ                                      ดาวโหลด
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            ดาวโหลด
สัตว์ป่าและทรพยากรน้ำ              ดาวโหลด
ภาวะโลกร้อน                                ดาวโหลด
เซลล์และโครงสร้างของเซลล์    ดาวโหลด
กระบวนการดำรงชีวิตของพืช   ดาวโหลด
ชีวิตสัตว์                                        ดาวโหลด
อาหารกับการดำรงชีวิต              ดาวโหลด
ระบบอวัยวะในร่างกาย                ดาวโหลด
ตารางธาตุ                                     ดาวโหลด
ระบบสุริยะจักรวาล                     ดาวโหลด
พลังงานแสง                              ดาวโหลด            
  
 
 
ข้อสอบ TME 2555 ป.2            คลิก
ข้อสอบ TME 2555 ป.3            คลิก
ข้อสอบ TME 2555 ป.4            คลิก
ข้อสอบ TME 2555 ป.5            คลิก
ข้อสอบ TME 2555 ป.6            คลิก
ข้อสอบ TME 2555 ม.1            คลิก
ข้อสอบ TME 2555 ม.2            คลิก
ข้อสอบ TME 2555 ม.3            คลิก
ข้อสอบ TME 2556 ป.2            คลิก
ข้อสอบ TME 2556 ป.3            คลิก
ข้อสอบ TME 2556 ป.4            คลิก
ข้อสอบ TME 2556 ป.5            คลิก
ข้อสอบ TME 2556 ป.6            คลิก
ข้อสอบ TME 2556 ม.1            คลิก
ข้อสอบ TME 2556 ม.2            คลิก
ข้อสอบ TME 2556 ม.3            คลิก
เฉลย TME 2555                      คลิก
เฉลย TME 2556                      คลิก

Thailand Mathematics Contest

ข้อสอบ TMC ม.1 ครั้งที่ 1          คลิก
ข้อสอบ TMC ม.2 ครั้งที่ 1          คลิก
ข้อสอบ TMC ม.3 ครั้งที่ 1          คลิก
ข้อสอบ TMC ม.4 ครั้งที่ 1          คลิก
ข้อสอบ TMC ม.5 ครั้งที่ 1          คลิก 
 

Inernational Mathematics and Mental Aritmatic Competition 2018 : Thailand

ข้อสอบ IAMA 2561 ป.1       คลิก
ข้อสอบ IAMA 2561 ป.2       คลิก
ข้อสอบ IAMA 2561 ป.3       คลิก
ข้อสอบ IAMA 2561 ป.4       คลิก
ข้อสอบ IAMA 2561 ป.5       คลิก
ข้อสอบ IAMA 2561 ป.6       คลิก
ข้อสอบ IAMA 2561 อ.1-3    คลิก
ข้อสอบ IAMA 2561 อายุไม่เกิน 6 ปี     คลิก
เฉลยข้อสอบ IAMA 2561     คลิก

O-NET
 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ข้อสอบ สมาคม ประถม               คลิก
ข้อสอบ สมาคม มัธยม                 คลิก
 
 

 
 รวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฏ
 
 
     
 
(ใหม่) ดาวน์โหลดข้อสอบ สสวท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2560
 

 ข้อสอบ สสวท วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี้
ข้อสอบ สสวท วิชาวิทยาศาสตร์คลิกที่นี้
    
(ใหม่) ดาวน์โหลดข้อสอบ สสวท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2560
 
ข้อสอบ สสวท วิชาคณิตศาสตร์คลิกที่นี้
ข้อสอบ สสวท วิชาวิทยาศาสตร์คลิกที่นี้
 
 
ไฟล์ข้อสอบและเฉลยทั้งหมดเป็น .PDF ถ้าไม่สามารเปิดได้ให้ดาวน์โหลด | ได้ที่นี่ Adobe Reader
Powered by MakeWebEasy.com