ข้อสอบ O-Net
 

 ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2548 (สอบ กพ. 2549)

Download ข้อสอบ O-Net 48Download เฉลย O-Net 48
ข้อสอบ O-Net 48 คณิตศาสตร์ ป.6
ข้อสอบ O-Net 48 คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อสอบ O-Net 48 คณิตศาสตร์ ม.6 

 

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2549 (สอบ กพ. 2550)

Download ข้อสอบ O-Net 49Download เฉลย O-Net 49
ข้อสอบ O-Net 49 คณิตศาสตร์ ป.6 
ข้อสอบ O-Net 49 คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อสอบ O-Net 49 คณิตศาสตร์ ม.6 


 ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2550 (สอบ กพ. 2551)

Download ข้อสอบ O-Net 50Download เฉลย O-Net 50
ข้อสอบ O-Net 50 คณิตศาสตร์ ป.6 
ข้อสอบ O-Net 50 คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อสอบ O-Net 50 คณิตศาสตร์ ม.6 

 

 ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2551 (สอบ กพ. 2552)

 

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2552 (สอบ กพ. 2553)

 

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2553 (สอบ กพ. 2554)

 

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2554 (สอบ กพ. 2555)

Download ข้อสอบ O-Net 54Download เฉลย O-Net 54
ข้อสอบ O-Net 54 คณิตศาสตร์ ป.6
ข้อสอบ O-Net 54 คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อสอบ O-Net 54 คณิตศาสตร์ ม.6 

  

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2555 (สอบ กพ. 2556)

Download ข้อสอบ O-Net 55Download เฉลย O-Net 55
ข้อสอบ O-Net 55 คณิตศาสตร์ ป.6เฉลยข้อสอบ O-Net 55 คณิตศาสตร์ ป.6
ข้อสอบ O-Net 55 คณิตศาสตร์ ม.3 เฉลยข้อสอบ O-Net 55 คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อสอบ O-Net 55 คณิตศาสตร์ ม.6 เฉลยข้อสอบ O-Net 55 คณิตศาสตร์ ม.6

  

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2556 (สอบ กพ. 2557)

 

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557 (สอบ กพ. 2558)

Download ข้อสอบ O-Net 57Download เฉลย O-Net 57
ข้อสอบ O-Net 57 คณิตศาสตร์ ป.6เฉลยข้อสอบ O-Net 55 คณิตศาสตร์ ป.6
ข้อสอบ O-Net 57 คณิตศาสตร์ ม.3เฉลยข้อสอบ O-Net 55 คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อสอบ O-Net 57 คณิตศาสตร์ ม.6  เฉลยข้อสอบ O-Net 55 คณิตศาสตร์ ม.6

 

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2558 (สอบ กพ. 2559)

Download ข้อสอบ O-Net 58Download เฉลย O-Net 58
ข้อสอบ O-Net 58 คณิตศาสตร์ ป.6
ข้อสอบ O-Net 58 คณิตศาสตร์ ม.3 
ข้อสอบ O-Net 58 คณิตศาสตร์ ม.6 

 

ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559 (สอบ กพ. 2560)

Download ข้อสอบ O-Net 59Download เฉลย O-Net 59
ข้อสอบ O-Net 59 คณิตศาสตร์ ป.6
ข้อสอบ O-Net 59 คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อสอบ O-Net 59 คณิตศาสตร์ ม.6 

หมายเหตุ : เอกสารไฟล์ข้อสอบ อยู่ระหว่างรอการอัปโหลด

[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 22 ธ.ค. 2560 ]

Powered by MakeWebEasy.com