ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 1

เทอม 1
1.My Personal Information
-Name / Nickname
-Body
2.My Family
-Family Tree
-Personality
3.Pets
-Domestic Pets


เทอม 2
1.My School
-My Classroom
-My Uniforms
-My Friends
-My English Class
2.My Toys
3.My Health
-Foods and Drinks
-Game and Sports

ประถมศึกษาปีที่ 2

เทอม 1
1.Myself
-Name / Nickname
-Age
-Body
2.My Family
-Family Tree
-Personality
3.Pets
-Domestic Pets


เทอม 2
1.My School
-My Classroom
-My Uniforms
-My Friends
-My English Class
2.My Toys
3.My Health
-Foods and Drinks
-Game and Sports
-Clean and Healthyประถมศึกษาปีที่ 3

เทอม 1
1.My Personal Information
-Name / Nickname
-Age
2.My Family
-Family Tree
-Personality
3.Pets
-Fish
-Bird
-Domestic Pets


เทอม 2
1.My School
-My Classroom
-My Friends
-My English Class
-Around our School
2.My Daily Life
-At Home
-At School
3.My Health
-Foods and Drinks
-Game and Sportsประถมศึกษาปีที่ 4

เทอม 1
1.Mysalf
-The Body
-Action
2.My School
-School
-Greeting and Goodbye
-Instruction and Request
-What time is it
-Number and Shape
-Color
-Famous Friends
3.Family
-Family Tree
-Occupation
-Pets
4.Free Time
-Hobbies
-Sports


เทอม 2
1.Shopping
-Clothes
-Toys
-Fruits
2.Weather
3.Travel
-Places in the Town
-Transportation
4.Foods and Drinks
-Type of foods
-Likes / Dislikesประถมศึกษาปีที่ 5

เทอม 1
1.Myself
-Daily Routine
2.School
-describing Things
-School Subjects
-Likes / Dislikes
3.Family
-Relationship
-Occupation
-Pets
4.Free Time
-TV. Programs
-Music


เทอม 2
1.Shopping
-Household Articles
-Price
2.Weather
-Country Study
3.Travel
-Direction
-Transportation
4.Foods and Drinks
-Place to Eat and Drink
-Ordering Foodประถมศึกษาปีที่ 6

เทอม 1
1.Myself
-Autobiography
2.School
-Time
-Schedule
-How to make things
3.Family
-Leisure (เวลาว่าง)
-Activities
4.Free Time
-Movies
-News
-Poem


เทอม 2
1.Shopping
-Quantities and Containers
-Prices
2.Weather
-Climate
3.Travel
-Direction
-Time Table
4.Relationship With Other People
-Special Day
5.Foods and Drinks
-Weight and measure
-Price


Powered by MakeWebEasy.com